Pagdating at paglaganap ng islam Black adult chat sites


Mula 1095 hanggang 1204, inendorso ng mga Papa ang serye ng magastos at madugong krusada sa pagtatangka na patigilin ang paglawak ng relihiyong Islam at palayain ang Jerusalem mula sa kamay ng mga Muslim.

Ang Repormasyon (Reformation) Sa maraming mga taon, maraming indibidwal ang tinawag ang pansin ng pamunuan ng Iglesia Romano Katoliko dahil sa malawakang pangaabuso sa teolohikal, pulitikal at karapatang pantao ng mga pari at lider ng simbahan.

Ang mga sumunod na daang taon ay sinaksihan ang pagkakaroon ng iba't ibang pagpupulong ng pamunuan ng Iglesia sa kanilang pagtatangka na ilatag ang opisyal na katuruan ng iglesia, upang punahin at patigilin ang mga pang-aabuso ng mga kleriko at upang pagkasunduin ang mga nagiiringang paksyon sa Kristiyanismo.

Habang humihina ang Imperyo ng Roma, ang iglesia naman ay mas lalong naging makapangyarihan at hanggang sa maraming hindi pagkakasundo ang umusbong sa pagitan ng iglesia sa Silangan at iglesia sa Kanluran.

Sa pagdating ni Martin Luther, dumating ang repormasyon ng mga protestante at nagtapos ang panggitnang siglo (Middle Ages).