Dating tawag sa sri lanka


Pinalawak ng mga emperador ang nasasakupan ng imperyo.Bumagsak ang imperyong ito dahil sa pag-alsa ng mga militanteng Hindu, ang Maratha.Ang mga pinakamahahalagang lungsod ay Mumbai (dating Bombay), Bagong Delhi, Kolkata (dating Calcutta), at Chennai (dating Madras).

dating tawag sa sri lanka-90

Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”.

Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma.

Pinaniniwalaang naging maunlad ang pamumuhay ng mga taong nanirahan sa dalawang nabanggit na lungsod kung ibabatay sa mga nahukay na labi noong 1920.

May kaalaman na sa arkitektura ang mga tao sa Harappa at Mohenjo-Daro.

Dahil sa gulo na nangyari, madaling nasakop ng mga Europeo ang subcontinent.